Aktuelles

1. Das Leben der Gemeinschaft Effatha

2. Strukturen Effatha

3. Anmeldung Effatha

4. Spiritualität und Ordungsleitlinien

Gebet für CORONAVIRUS

Dir sei Ehre, Herrlichkeit, Dank und Anbetung -

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wir danken dir, Ewiger Vater, für deine Liebe und dafür, dass du zu uns gekommen bist. Gleichzeitig bitten wir: Herr, erbarme dich unser. Du hast diese schreckliche Coronavirus-Pandemie zugelassen. Die Welt hat Angst. O Herr, berühre unsere Herzen, damit wir alle aufrichtig für die Bekehrung beten können, damit du diese Katastrophe von uns entfernst. Herr, für dich ist dies möglich. Wir bitten dich um Gnade und Barmherzigkeit für alle Menschen. Herr, wir können dir nicht sagen, was du tun sollst. Du weist, was die Menschheit braucht, was wir alle brauchen. Es geht hier nicht um uns. Es geht um jeden. Deshalb bitten wir um die Gnade der Bekehrung für alle:

dass du nicht länger von der Gesetzgebung und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wirst,

dass das Leben, dass du jedem Menschen schenkst, nicht zerstört wird, sondern respektiert wird. Dies ist dein Eigentum!

O Herr, vergib der Menschheit ihre großen Sünden und lass sie Buße tun, wie es von dir geplant war. Aber hilf uns auch persönlich, die notwendigen Schritte zu unternehmen, die wir tun können. Lass uns nicht bei den zweit- oder drittrangigen Fragen stehen bleiben. Befreie uns von der Angst und gib uns gute christliche Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe, wo sie gebraucht wird.

Ewiger Vater, durch das Unbefleckte Herz Mariens bringe ich dir das kostbare Blut Jesu Christi dar

-zur Sühne für die Sünden der ganzen Welt

-für die Sterbenden und die Verstorbenen im Fegefeuer

-und für die Erneuerung der Kirche im Heiligen Geist.

Amen!

Modlitwa w związku z koronawirusem    

Tobie chwała i cześć, dziękczynienie i uwielbienie - Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Ojcze Przedwieczny, za Twoją miłość i za to, że wyszedłeś nam na przeciw. Jednocześnie prosimy: Panie, zmiłuj się nad nami! Dopuściłeś tę przerażającą pandemię koronawirusa. Świat się boi. O Panie, wstrząśnij naszymi sercami, abyśmy wszyscy szczerze modlili się o nawrócenie, abyś mógł odsunąć tę katastrofę. Panie, dla Ciebie jest to możliwe. Błagamy Cię o łaskę i miłosierdzie dla wszystkich ludzi.

Panie, nie możemy mówić Tobie, co masz robić. Wiesz, czego potrzebuje ludzkość, czego my wszyscy potrzebujemy. Nie chodzi tylko o nas tutaj obecnych. Chodzi o wszystkich. Dlatego błagamy o łaskę nawrócenia dla wszystkich:

- abyś nie był już dłużej wykluczany z ustawodawstwa i z życia publicznego,

- aby życie, które dajesz każdemu człowiekowi, nie było niszczone lecz szanowane. To Twoja własność!

O Panie, przebacz wielkie grzechy ludzkości i pozwól jej nawrócić się, tak jak to tylko możliwe według Twoich planów. Ale pomóż również nam osobiście zrobić kroki, które musimy zrobić, które możemy zrobić. Nie daj nam zatrzymać się na pytaniach drugo- i trzeciorzędnych. Uwolnij nas od lęku i podaruj nam naprawdę dobrą chrześcijańską współpracę i wzajemną pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna!

Ojcze Przedwieczny,

przez Niepokalane Serce Maryi

ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa

– na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,

– za konających i za zmarłych w czyśćcu

– oraz dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym.

Amen.